Reglement in het Brexbachtal

Reglement voor het samenleven in het padvinders-lager Brexbachtal.:

Beschermd natuurgebied

Het kampeerterrein is gelegen in het midden van een beschermd natuurgebied. Daarom is het van belang met zorgvuldigheid en terughoudendheid de beschermingswaardige natuur te benaderen, en volgende regels niet uit het oog te verliezen:

  • het voorkomen van lawaai (bijvoorbeeld motor- en bromfietsen, radio’s enz.). Stroomgeneratoren benodigen een schriftelijke toestemming van de beheerder
  • A.U.B. jong bos, struikgewas en nieuwe aanplant niet betreden.

Motorvoertuigen

Het rijden op wegen vanaf de slagboom is alleen toegestaan met een schriftelijke toestemming (Berechtigungsschein).

Bovengenoemde Berechtigungsschein wordt afgegeven door de beheerder. De in de Berechtigungsschein aangegeven bestuurder is verplicht de slagboom na het passeren te sluiten. Motorvoertuigen mogen alleen, en zo beperkt/voorzichtig mogelijk, gebruikt worden voor het aan- en afleveren van goederen, nood- en ziektegevallen. Op het gehele kampeerterrein geldt voor motorvoertuigen de
verplichting om met stapvoets snelheid te rijden.

De motorvoertuigen moeten op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen bij de tenten geparkeerd worden. Het is absoluut niet toegestaan op de feitelijke kampeerplaats te rijden.

Kampeerterrein verordening

Voor het graven van sleuven en gaten is toestemming van de beheerder vereist.

Beschadiging en verwijdering van hekken en afrastering is ten strengste verboden, bij overtreding wordt aangifte gedaan bij de politie.

Het reinigen van kookgerei geschiedt op de daarvoor bestemde plaatsen. Was- en toiletruimten mogen hiervoor niet gebruikt worden. Afwas- en/of spoelwater horen in geen geval op het grasveld of in de beek.

Brexbach

Vissen is niet toegestaan.

Het bevaren van doorwaadbare plaatsen is verboden en alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de beheerder.

Brandpreventie

Vuur mag alleen onder constante toezicht gemaakt worden, op/in de op het kampeerterrein vast aangelegde vuurplaatsen. Er mogen onder geen beding nieuwe vuurplaatsen gemaakt worden. Er mag alleen vuur gemaakt worden met droog loofhout en houtskool. Houd het vuur klein zodat er geen vonken c.q. een vonkenregen ontstaat. Bij iedere vuurplaats is het verplicht gedurende het gebruik genoeg bluswater of een ander gebruikelijk blusmiddel (bijv. een brandblusser) ter hand te hebben.

Toilet- en doucheruimten

De groepsleiders spreken gezamenlijk een reinigingschema af voor de toilet- en doucheruimten, en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de nakoming hiervan.

De toilet- en doucheruimten zijn minstens een maal per dag te reinigen.

Huren van huizen

De huurder is gedurende de looptijd van de huur volledig verantwoordelijk voor het gehuurde.

Het gehuurde moet na afloop van de huurperiode in een onberispelijke en schone toestand achtergelaten worden. De afname van het gehuurde wordt verzorgd door het afrekenteam c.q. de beheerder. Eventueel geconstateerde gebreken en beschadigingen aan het gehuurde en/of de inventaris dienen direct door huurder gemeld te worden. Voor beschadigingen is de huurder persoonlijk aansprakelijk.

Afname van kampeerplaats, toilet- en doucheruimten

Voor beëindiging van een verblijf vindt afname plaats van de kampeerplaats en de bijbehorende toilet- en doucheruimten door de beheerder in het bijzijn van de verantwoordelijke groepsleiders/groepsleidsters. De afname vindt alleen plaats, als de kampeerplaats en de toilet- en doucheruimten zich in een onberispelijke schone toestand bevinden.

Verantwoordelijk- en aansprakelijkheid

De rechtspersoon “ Fördererwerk St.Georg e.V.” is niet aansprakelijk voor personen- en/of zaakschade. De verantwoordelijkheid ligt bij de groepsleiders. Indien het kampeerterrein door overmacht of technische redenen gesloten moet worden, bestaat geen regresrecht op de rechtspersoon “ Fördererwerk St.Georg e.V.” . Zaakbeschadiging moet direct gemeld worden aan de beheerder.

Huisrecht

De beheerder of zijn vertegenwoordiging hebben huisrecht. Bij overtreding tegen dit reglement kan de beheerder van zijn huisrecht gebruik maken, en groepen of personen van het kampeerterrein met hulp van toegestane maatregelen verwijderen of laten verwijderen en de toegang verbieden. De beheerder kan, op basis van wichtige gronden, personen of groepen toewijzen aan een andere kampeerplaats.